Religiøs pluralisme

Hva er religiøs pluralisme?

Religiøs pluralisme refererer til troen to eller flere religiøse livssyn, som å være like gyldige eller aksepterte. Det er mer enn bare toleranse,  siden religiøs pluralisme godtar flere veier til Gud eller guder som en mulighet, brukes den vanligvis i kontrast med ideen om at det er bare én sann religion eller måte å kjenne Gud.

Mens religiøs pluralisme har eksistert minst siden det 17. århundre, har begrepet blitt mer populært i siste halvdel av det tjuende århundre i Vest-Europa og Nord-Amerika. Spesifikt, har ideen om religiøs økumenikk (at religioner skal jobbe sammen som en) og en nylig popularisert bevegelse, ført til økt aksept for religiøs pluralisme i populærkulturen. Selv et betydelig antall mennesker som er identifisert som kristne tror det er mer enn én vei til himmelen. Pluralisme er mer enn deling av visse verdier noen sosiale problemer. Buddhister og kristne begge enige om at å hjelpe de fattige er viktig, men en slik begrenset enighet er ikke pluralisme. Pluralisme har å gjøre med å gå på kompromiss til konkurrerende sannhetskrav og akseptere ulike oppfatninger om Gud og frelse. To eller flere religioner kan også dele noe troslære, men likevel forbli fundamentalt forskjellige som trossystemer. For eksempel, muslimer og kristne er enige om at det bare er én Gud, men begge religioner definerer Gud annerledes og holder mange andre uforsonlige holdninger.

Er religiøs pluralisme det samme som toleranse?

Er religiøs pluralisme det samme som toleranse?

Les videre

Evolusjonsteoriens farer

Derfor hakker vi mot roten.

Derfor hakker vi mot roten.

Det meste kan rettferdiggjøres

Bare det blir presentert på en måte som virker sensibelt for de fleste. Det er utallige psykologiske teknikker som har blitt brukt opp igjennom tidene på mennesker, for å rettferdiggjøre horrible ting. De siste 100 årene har verden sett noen av de mest grufulle og barbariske massakrer. Bruk av propaganda, hegeliansk dialektikk og svartmaling av politiske, religiøse eller etniske grupper er fortsatt i bruk i dag. Særlig propaganda er brukt mye, også i vestlige nasjoner. Vi hater å innrømme det, vi liker heller å peke fingre på andre.
Jeg går heller rett på sak

Darwins evolusjonslæreDarwin_racist1

Er en teori og en ganske så utbredt oppfatning om at alt liv er relatert og har stammer fra en felles stamfar. Darwins generelle teori forutsetter utvikling av liv fra ikke-liv og understreker et rent naturalistisk livssyn, det vil si at den urettet og tilfeldig. Komplekse skapninger utvikler seg fra mer forenklede forfedre, naturlig over tid. Tilfeldige genetiske mutasjoner må skje innen en organismes genetiske kode og de gunstige mutasjoner er bevart fordi de hjelper til med overlevelse. «Naturlig seleksjon» kalles denne prosessen. Disse gunstige mutasjonene går videre til neste generasjon. Over tid, samler gunstige mutasjoner seg og resultatet er en helt annen organisme, ikke bare en variant av den opprinnelige, men en helt annen skapning.

Les videre

En ateists påstander

«Påstander»

Ble presentert til meg iform av lenker. Her er de aktuelle lenkene:

Lenke 1 «Logically disproving the Christian God»

Lenke 2 «Molecular Dating, Evolutionary Rates, and the Age of the Grasses»

Lenke 3 «Et google søk…»

Å logisk motbevise den kristne Gud

For det første har denne artikkelforfatteren (jeg) aldri påstått at det trengs mer tro for å være en ateist, enn det som trengs for å være kristen, med mindre vi ikke tar med empiri i regnestykket. Da tror jeg den ateisten krever mer tro. Jeg har stilt noen spørsmål angående evolusjonsteorien her, og jeg har spurt om det ikke trengs tro for å være en ateist også. Svaret mener jeg er et klinkende klart, ja. Artikkelen forteller oss at kristne mener Gud er ufeilbarig, og at Bibelen er det sanne Ordet til Gud. Dette stemmer, de fleste kristne er av denne oppfatning.

Artikkelforfatter fortsetter med å nevne at kristne er av oppfatning om at jorden er ca 6500 år gammel, dette stemmer med noen kristne, men ikke alle. En del kristne er tilhengere av teistisk evolusjon. Videre, påstår artikkelforfatter at det er en haug med bevis som støtter opp om radiometrisk datering, men utelater å nevne at rediometrisk testing, også motbeviser en gammel jord og flere tester har vist dette. Deretter går forfatteren ut i fra at radiometrisk datering viser, at vi har funnet fossiler som er flere hundretusener, og millioner av år gamle. En påstand som bygger på at den radiometriske dateringen er riktig.

Les videre

De ufødte – upopulære rettigheter å sloss for

En analogi av Bryan Mercier

AP (anonym person): «Unnskyld, vil du hjelpe oss med å redde dyr?»

BM (Bryan Mercier): «Hva mener du? Hvordan hjelper dere?»

AP: «Mange mennesker mishandler og dreper dyr, vi prøver å stoppe dette og redde de.»

BM: «Kan jeg spørre deg om et spørsmål først? Er du ‘for liv’ eller for ‘valgfrihet’?»

AP: «Hmm, jeg er personlig ‘for liv’, men jeg syntes ikke vi skal fortelle kvinner hva de skal gjøre med sin egen kropp.»

BM: «Vel, for meg er alt menneskelig liv veldig viktig, så når du starter å kjempe for mennesker som blir mishandlet og drept, skal jeg støtte deg å hjelpe dyrene.»

BM, hadde lyst til å si: «Vel, jeg er personlig ‘for liv’ og ikke for å misbruke og drepe dem, men jeg tror ikke at vi skal fortelle andre hva de skal gjøre med sine egne dyr i sitt eget hjem. Det er deres valg.«

Skal vi la andre bestemme over hva de gjør med egne dyr? Eller finnes det rett og galt i denne debatten? Hvordan stiller saken seg når vi snakker om mennesker? Skal de ha muligheten til å drepe sin egen baby?

Det er blitt nærmest en besettelse her i landet over å beskytte dyr, beskytte de fra å bli satt i bur, beskytte trær og natur. Mens et menneske som ikke kan snakke for seg, er det OK å drepe? De fleste er i det minste åpne for å la kvinner drepe sitt avkom. 40 mennesker dør hver dag av abort ved medikamenter, eller ved punktering av hjernen eller andre vitale organer, hvor den deretter suges ut.

Det er ingenting i veien med å ‘sloss’ for dyrs rettigheter, men jeg mener at mennesket er mye mer verdt enn noe dyr, og stedet man bør starte er menneskets rettigheter.
Fortell meg hva som er værre, å slå en hund, sette rovdyr i trange bur, eller å aldri la en menneskelig baby forlate buret å se dagens lys? Hva er det som er viktig å prioritere?

Les videre

Massiv vannreserve funnet nær jordens indre

Tre ganger større enn haveneearth_inside

Oppdagelsen er ikke ny, men denne oppdagelsen viser at det er enda større vannreserver under jordens overflate, enn det som er tidligere antatt. En vannreserve tre ganger større enn havene er blitt funnet dypt under jordens overflate. Dette funnet kan være til hjelp å foklare hvor havene kommer ifra. Vannet er gjemt inne i en blå stein kalt ringwoodite som ligger 700 kilometer under jorden i mantelen, laget av varm stein mellom jordas overflate og dens kjerne.

«Det er god dokumentasjon på at jordas vann kom innenfra,» sier Steven Jacobsen fra Northwestern University i Evanston, Illinois.

«En av grunnene til at jorda er en så dynamisk planet, er tilstedeværelsen av vann i sitt interiør,« sier forskningsleder Graham Pearson. «Vann forandrer alt om hvordan en planet fungerer,«

«Vannets kretsløp innebærer mer enn bare vann som sirkulerer mellom atmosfære, hav og overflatevann. Den strekker seg dypt inn i Jordens indre eller under tilstøtende plater av skorpe, synker ned i mantelen og bærer vann med seg.»
Science 13 June 2014: Vol. 344 no. 6189 pp. 1265-1268

Les videre

C-14 karbondatering

Metoden

Radiokarbon-metoden ble utviklet av et team av forskere ledet av Willard F. Libby, en forsker som jobbet med Manhattan-prosjektet. Det er en teknikk forskere bruker for å anslå alderen til bergarter, fossiler, og jorden. Disse metodene har utgitt seg for å vise en alder på flere millioner år, når man regner ut halveringstiden på karbon-14 i et fossil eller i jorden. Dette har fått mange mennesker til å tvile på den Bibelske skapelsesberetningen naturlig nok, både i den sekulære verden og i kirken. Men dette stemmer faktisk ikke, karbondateringsmetoden er faktisk et et tungtveiende bevis for en ung jord.

Grunnleggende

Atomer er de grunnleggende byggestener i all materie, som igjen er bygget opp av protoner, nøytroner og elektroner. Protoner og nøytroner utgjør sentrumet (nucleus) av atomet, og elektroner danner skall rundt kjernen. Antall protoner i kjernen av et atom bestemmer elementet, mens antallet nøytroner kan variere. En «isotop» er en hvilken som helst av flere forskjellige former av et element, som hver har forskjellig antall nøytroner.

Noen isotoper av visse elementer er ustabile og de kan spontant endre til en annen type atom i en prosess kalt «radioaktiv nedbrytningSiden denne prosessen i dag skjer i en kjent hastighet, kan forskere forsøke å bruke det som en «klokke» for å fortelle hvor lenge siden en stein eller fossil dannet. Man kan bruke radiometrisk datering på fossiler (en gang levende ting) ved karbon-14 datering og av steiner ved hjelp av uran og andre radioaktive atomer.

Les videre

«It was the aliens»

Panspermia-teorienresized_ancient-aliens-invisible-something-meme-generator-now-if-you-replace-angels-with-aliens-the-bible-makes-sense-22594e

Er teorien om at liv finnes andre steder i universet og ble overført via eksempelvis en asteroide eller et annet objekt fra andre steder i universet, til jorden vår. Mer populært i nyere tid, er teorier om at andre intelligente skapninger har transportert organismer hit og bedriver et slags eksperiment med oss. Panspermia-teoriene er ikke ment å omhandle begynnelsen av liv i universet, men snarere hvordan liv kan bli transportert fra andre steder i galaksen til jorden under ekstreme forhold. De mest aksepterte teoriene innenfor det vitenskapelige sammfunnet omhandler teorier om hvordan enkle livsformer kan overleve disse ekstreme forholdene og deretter forplante seg på jorden og springe ut i det vi kaller den evolusjonistiske modellen, som vi allerede har spurt noen veldig legitime spørsmål om.

Siden panspermia-teoretikerene alikevel bare holder på med teorier, med grunnlag i den evolusjonistiske modellen, skal vi ikke ta for oss de. De teoriene jeg er mer interessert i, er om utenomjordisk liv kan ha stått for å plante liv her på jorden. Grunnen til at jeg syntes dette temaet er det viktigste å ta opp, er at det er økende bevissthet rundt temaet, og enkelte nye (egentlig en gammel en, pakket inn i ny plast, men vi skal ikke gå nærmere inn på det her) religioner som New-Age har akseptert eksistensen av ‘aliens’ eller ‘grays’ og noen mener at de snart kommer for å gi menneskene opplysning, så vi kan leve fredelig sammen.

Les videre