Evolusjonsteoriens farer

Derfor hakker vi mot roten.

Derfor hakker vi mot roten.

Det meste kan rettferdiggjøres

Bare det blir presentert på en måte som virker sensibelt for de fleste. Det er utallige psykologiske teknikker som har blitt brukt opp igjennom tidene på mennesker, for å rettferdiggjøre horrible ting. De siste 100 årene har verden sett noen av de mest grufulle og barbariske massakrer. Bruk av propaganda, hegeliansk dialektikk og svartmaling av politiske, religiøse eller etniske grupper er fortsatt i bruk i dag. Særlig propaganda er brukt mye, også i vestlige nasjoner. Vi hater å innrømme det, vi liker heller å peke fingre på andre.
Jeg går heller rett på sak

Darwins evolusjonslæreDarwin_racist1

Er en teori og en ganske så utbredt oppfatning om at alt liv er relatert og har stammer fra en felles stamfar. Darwins generelle teori forutsetter utvikling av liv fra ikke-liv og understreker et rent naturalistisk livssyn, det vil si at den urettet og tilfeldig. Komplekse skapninger utvikler seg fra mer forenklede forfedre, naturlig over tid. Tilfeldige genetiske mutasjoner må skje innen en organismes genetiske kode og de gunstige mutasjoner er bevart fordi de hjelper til med overlevelse. «Naturlig seleksjon» kalles denne prosessen. Disse gunstige mutasjonene går videre til neste generasjon. Over tid, samler gunstige mutasjoner seg og resultatet er en helt annen organisme, ikke bare en variant av den opprinnelige, men en helt annen skapning.

Columbine

Columbine

Naturlig seleksjon

Selv om den Darwinistiske varianten av evolusjonslære er relativt ny, er det evolusjonære verdensbilde like gammelt som antikken. Gamle greske filosofer som Anaximander postulerte utviklingen av liv fra ikke-liv og den evolusjonære nedstigningen av mann fra dyr. Charles Darwin brakte bare noe nytt til den gamle filosofien, nemlig «Naturlig seleksjon«. Han antar at et medlem av en art utviklet en funksjonell fordel. Deretter vil dens avkom arve fordelen og gi det videre til sine avkom. Mindreverdige (vanskeligstilte) medlemmer av samme art vil gradvis ut, slik at bare de overlegne medlemmer av arten blir igjen. Naturlig utvalg er bevaring av en funksjonell fordel som gjør at en art kan konkurrere bedre i naturen. Gjennom århundrene har mennesket oppdratt dramatiske endringer i husdyrbestander ved å velge individer å avle. Oppdrettere eliminerer uønskede egenskaper gradvis over tid.

Kan du ikke bevise det? Legg til millioner av år

10557525_637963486312003_2141416012359858530_o

Darwins evolusjonsteori er en langsom gradvis prosess. Darwin skrev: «Naturlig utvalg virker bare ved å utnytte små påfølgende variasjoner, hun [?] kan aldri ta et stor og plutselig sprang, men gå videre med korte, sikre, men langsomme skritt
Darwin innrømmet derimot at «hvis det kan påvises at et komplekst organ eksisterte, som umulig kunne ha blitt dannet av utallige, etterfølgende, små endringer, ville min teori absolutt bryte ned

Et slikt komplekst organ vil være kjent som et «ugjenkallelig komplekst system». Et ugjenkallelig kompleks system er sammensatt av flere deler, som alle er nødvendige for at systemet skal fungere. Hvis bare en del mangler, vil hele systemet ikke fungere. Hver enkelt del er integrert. I lys av de enorme fremskrittene vi har gjort innen molekylærbiologi, biokjemi og genetikk i løpet av de siste femti årene, vet vi at det er faktisk titusenvis av komplekse systemer på cellenivå. Spesifiserte kompleksiteter og systemer gjennomsyrer den mikroskopiske biologiske verden.

 

Verken evolusjonister eller kreasjonister benekter at det forekommer endringer innen en type dyr, og at det kan være flere typer dyr innenfor samme familie. Men ny-Darwinister tror faktisk at mennesket har utviklet seg fra aper, og at alle våre organismer har utviklet seg fra ikke-organisk materiale. I denne prosessen, har «naturlig seleksjon» avgjort, hvem som har overlevd og ikke. Men har denne teorien noen gang blitt brukt til å bevisst og målrettet kvitte seg med «svakere mennesker»?

Naziene (nasjonalsosialisme)hitlerquote

I løpet av årene mellom ca 1890 og 1960, og spesielt i 1930 og 1940, betydde rasisme mye mer enn det gjør idag. I løpet av disse årene trodde de fleste utdannede mennesker i Europa og Nord-Amerika at raseforskjeller i intelligens og moral ble vitenskapelig bevist. I dag er rasisme mer en refleks som er rettet mot de uutdannede og sosialt marginale. Ettersom Darwins teori fikk bred aksept, begynte tenkere av hver stripe å finne lære i det, for å forstå politikk og samfunn av sin tid, ved hjelp av den darwinistiske tankegangen, å støtte sine egne agendaer. Denne såkalte sosialdarwinismen kjørte i mange forskjellige politiske retninger. Den høyreorienterte grenen av sosialdarwinismen fremmet rasisme, berettiget sosial og politisk ulikhet og forherliget krig. Det inspirerte også Adolf Hitler og hans ivrige støttespillere til å lansere en verdenskrig og utrydde jødene i Europa.
Denne grenen av sosialdarwinisme fostret en rasisme som var enda mer farlig fordi det hevdet en basis i vitenskapelige faktum. DelvisSlide346 inspirert av Darwins egne skrifter, hevdet utallige forfattere og politikere at hver befolkning, hver rase eller nasjon, hadde utviklet seg fra de første menneskene på sitt eget tempo, slik at noen hadde kommet lenger enn andre. Sannsynligvis rangerte nesten alle utdannede mennesker i Europa og Nord-Amerika hvite mennesker av europeisk avstamming på toppen av den evolusjonære stigen, med de av afrikansk avstamning nederste trinn.
Sitater tatt fra «Mein Kampf, Mussey-oversettelsen, fra kapitellet Nasjon og rase»:
– «The stronger must rule; it must not unite with the weaker, thus sacrificing its own stature. Only the born weakling can think this cruel, and that is why he is a weak and defective man; for if this law did not hold, any conceivable evolution of organic living things would be unthinkable.» (s. 278)
– «Always struggle is a means to improve the health and stamina of the species, and thus a cause of its evolution. By any other process all development and evolution would cease, and the very reverse would take place.» (p. 278)

– «But little as Nature wishes a mating of weaker with stronger individuals, still less does she want the fusion of a higher with a lower race, since otherwise the whole labor of selective evolution, perhaps through thousands of years, would be set at naught.» (p. 279)

Kommunistene (Internasjonal sosialisme)

Marxismen er først og fremst en sosial, politisk og økonomisk teori som tolker historien gjennom evolusjonære briller. Marx hevdet å ha oppdaget et «progressivt» mønster som kunne kontrollere menneskelig evolusjon, noe som ville føre menneskeheten til et kommunistisk samfunn av klasseløse individer. På bakgrunn av dette, definerte Marx staten og alle dens lover som redskaper for klasseundertrykkelse, noe som ville forsvinne når den siste fasen av menneskelig evolusjon ble endelig gjennomført. Når Marx leste Origin of species skrev han et brev til den tyske sosialisten Ferdinand Lasalle:
«Darwin’s work is most important and suits my purpose in that it provides a basis in natural science for the historical class struggle… Despite all shortcomings, it is here that, for the first time, “teleology” in natural science is not only dealt a mortal blow but its rational meaning is empirically explained.
»

Darwin gjorde for forståelsen av naturen, hva Marx og Engels gjorde for menneskelige samfunn, han veltet teologi og essensialisme og 1966880_10153952001800573_522096995_netablerte et materialistisk grunnlag for forståelsen av både dyr og mennesker. Det er nettopp det Marx mente, da han sa at «On the Origin of Species» inneholdte en basis i naturhistorie for vårt syn.»

I 1844, mens Darwin i hemmelighet skrev sin første fulle redegjørelse av naturlig utvalg, var Karl Marx i Paris og utviklet sin kritikk av moderne politisk og filosofisk tenkning. I sine notatbøker skrev han:
«History itself is a real part of natural history and of nature’s development into man. Natural science will, in time, incorporate into itself the science of man, just as the science of man will incorporate into itself natural science: there will be one science.»

Siden Marx mente han hadde oppdaget hemmeligheten til å perfeksjonere den menneskelige tilstanden, ble politikken for ham en form for10001511_10153951967140573_2076246720_n sekulær religion, der idealet om menneskets frelse ville oppnås ved proletariatets revolusjonære handlinger i historien. Han mente at den siste fasen av menneskets evolusjon faktisk overgår klassekamp, når den eskatologiske fullbyrdelsen av global kommunisme endelig var oppnådd. I marxismen er det kommunistiske utopia et mål i seg selv. Derfor, kan dette idealet oppnås ved enhver sosial kostnad. For å oppnå kommunisme, kan derfor midlene forsvares, inkludert vold, løgn og bedrageri. Tross alt, under kommunistiske paradiset skal det ikke være mer sosial urettferdighet, og alle skal behandles likt.

ResultateneSlide173

Er ca 100 millioner døde av kommunisme på verdensbasis.
Ca 20 millioner døde av nazisme på verdensbasis.

Disse tallene er et ca. tall og er basert på døde som ikke ble drept i krig.

Marxistiske og nazistiske regimer vært langt mer effektiv i kunsten å drepe millioner av mennesker enn i kunsten å produsere noe konkret eller oppnå noen form for sosial rettferdighet. Men det ser ut til at noe av disse ideologiene er fortsatt i live, og at den har dypt påvirket en linje av moderne juridiske tenkere, som har gjort noen av sine ideer eller plukket opp noen aspekter av disse radikale teoriene. Mye av dagens arbeid innenfor kritiske teorier om lov, for eksempel radikal feminisme og raseteori.

I statistikkene kan se at barn som er født utenfor ekteskap er skyti været, barnemishandling og replassering av barn inn i statlige institusjoner er økt. Voldelig kriminalitet øker, sammen med materialisme og egoisme. Hvordan skal man klare å skille mellom rett og galt, hvis du blir fortalt at du er et dyr?

Hvorfor er evolusjonsteorien farlig?1966760_10153951978115573_303869407_n

 • Den er farlig, fordi det er en dårlig og motbevist teori som utgir seg for å være sann.
 • Den bringer ikke noe godt med seg.
 • Vi lærer mennesker, at det ikke finnes noen moral standard, eventuelt at denne standarden er satt av samfunnet «sosialdarwinisme».
 • Det er det grunnleggende fundamentet i læren om at «mennesket er Gud» og kan gjøre som vi føler med Hans skapelse.
Hvis evolusjonsteorien er sann:
 • Hvem eier verden?
 • Hvem lager reglene?
 • Hvordan skiller vi rett og galt?

Ofte vil vi få svar som omhandler hvordan flertallet har rett og vi har allerede sett hvor galt det kan gå.

Hvorfor er evolusjonsteorien feil?

Først, må vi igjennom noen grunnleggende spørsmål, her.

 • Det finnes ingen transisjonelle fossiler eller dyr, som representerer en link mellom to arter.
 • Encellet kompleksitet er enda et skudd i baugen.
 • Komplekse biologiske systemer, som krever samhandling for å eksistere. Hvordan kan det ene overleve uten det andre?
 • DNA er låst fast i hver eneste celle i kroppen. DNA endres ikke på grunn av ytre tilpasning til miljøet.
 • Intelligent Design kan ses i de minste bakterier og den største galakse.
 • DNAs innebygde feilkontrollering.
 • Termodynamikkens andre lov, som sier at organisering kan ikke stamme fra kaos.
 • Kromosomene som telles innen hver art er fastslått. Dette er grunnen til at en mann fra en art kan ikke parre seg med en kvinnelig av en annen art.
 • Fra ingenting, kommer ingenting.
 • Fugler er et bevis på at teorien er feil. Hvorfor skal de utvikle en vinge, hvis den var ubrukelig?

New world order

10007037_10153952052570573_1272633728_n

Er ikke noen konspirasjonsteori, det er en inrømmet og åpenlys plan og retning for verden. Flere presidenter og statsministre verden over har brukt akkurat dette ordet når de skal rettferdiggjøre nye lover, kriger eller samarbeid mellom nasjonene. Vi kan se hvordan dette sakte men sikkert er oppnadd ved bruk av Hegeliansk dialktikk (tese-antitese=syntese).

 • En global militærstyrke eller samarbeid av tilsynelatende forskjellige styrker for å håndheve et global lovverk.
 • Sentralisert styring av landområder via overnasjonale organisasjoner.
 • Globalt skattesystem, via CO2 skatter og andre avgifter til organisasjoner som i utgangspunktet ikke har noen rett til å kreve penger.
 • Globalt lovsystem for handel, nasjoner må underlegge seg felles regler og individer kan selv ikke bestemme hvem de vil handle med.
 • Organisasjoner får makt som på lang vei overgår individer. Disse organisasjonene kalles NGOs og deres politiske makt bestemmes av hvor mye økonomiske midler de har. Disse organisasjonene har ofte økonomisk sterke individer som støtter de, med en agenda.
 • Generell global lovgivning, detaljstyring som nasjoner må underlegge seg.

Dette er bare grove trekk, hvordan verden har utviklet seg i de siste, jeg tar meg ikke bryet her å legge frem bevis for at dette skjer. Fordi hvis man har interessen for slikt, vil man automatisk oppsøke informasjonen. Har man ikke interessen, oppsøker man det heller ikke. Det er også et for stort tema å ta for seg i en jafs. Hvordan er dette forbundet med evolusjon? Fordi evolusjonsteorien sier at retningen vi beveger oss mot, må være den naturlige effekten av flertallet, eller «den sterkestes rett» og vi har allerede vært inne på hvordan dette kan brukes til å rettferdiggjøre drap på masser av mennesker.

179089_10152687969610573_967616147_nNå er du vel litt krass?

Nei, teorien har blitt brukt til å rettferdiggjøre massakrer som vi ikke har sett maken til i menneskenes kjente historie. Den er også kraftig motbevist og lever derfor videre på tro.
Troen på at Gud kke finnes, at Han ikke laget denne verden, og at vi kan gjøre akkurat som vi vil, bare det behager oss. Teorien åpner også dørene for at vi kan leke Gud, med hybridgenetikk, genmanipulerte organismer, slike forsøk vi mennesker er forsøkskaniner på, uten at det er lagt frem noen rapporter for langsiktige konsekvenser (fordi det rett og slett er et nyere fenomen). Vi er forsøkskaniner, folkens.
Den åpner for abort, uten skyldfølelse, fosteret er tross alt ikke et menneske enda!
En teori er «En omfattende forklaring på aspekter av naturen som støttes av en enorm mengde bevis», og vitenskap er «bruk av bevis for å konstruere testbare forklaringer om naturfenomener». Hvis vitenskapen kan rekonstruere hvordan livet oppstod, eller teste et trinn i prosessen for hvordan liv utviklet seg, så lurer jeg på hvor dette beviset er?

Før du starter debatten

Lakmustesten på at du har klart å lese hele denne artikkelen, uten å emosjonelt forsvare ditt synspunkt, er at du klarer å starte en eventuell debatt, med det beste beviset du har på evolusjon. Hvis alt du klarer å komme med er mikroevolusjonære endringer, er vi ikke uenige. Tror du derimot at liv oppstod fra ingenting, eller at vi kom fra aper, vil jeg se dine sterkeste bevis.

Se også bildegalleriet for ytterligere informasjon:

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 

Kilder:
Charles Darwin, «On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life,» 1859.
Peter Heyer, Nature, Human Nature, and Society: Marx, Darwin, Biology and the Human Sciences (Westport CT: Greenwood Press, 1982), 49.
http://www.evolutionnews.org/2012/08/did_hitler_use063571.html
http://isreview.org/issue/65/marx-and-engelsand-darwin
http://creation.com/marxism-law-and-evolution
http://www.evolutionnews.org/2009/12/darwin_and_mao030081.html
https://answersingenesis.org/charles-darwin/racism/darwins-impact-the-bloodstained-legacy-of-evolution/
https://www.hawaii.edu/powerkills/MEGA.HTM
http://ssb.no/
http://www.wiseoldgoat.com/papers-creation/hovind-seminar_part5a_2007.html#unsafetimes

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s