En ateists påstander

«Påstander»

Ble presentert til meg iform av lenker. Her er de aktuelle lenkene:

Lenke 1 «Logically disproving the Christian God»

Lenke 2 «Molecular Dating, Evolutionary Rates, and the Age of the Grasses»

Lenke 3 «Et google søk…»

Å logisk motbevise den kristne Gud

For det første har denne artikkelforfatteren (jeg) aldri påstått at det trengs mer tro for å være en ateist, enn det som trengs for å være kristen, med mindre vi ikke tar med empiri i regnestykket. Da tror jeg den ateisten krever mer tro. Jeg har stilt noen spørsmål angående evolusjonsteorien her, og jeg har spurt om det ikke trengs tro for å være en ateist også. Svaret mener jeg er et klinkende klart, ja. Artikkelen forteller oss at kristne mener Gud er ufeilbarig, og at Bibelen er det sanne Ordet til Gud. Dette stemmer, de fleste kristne er av denne oppfatning.

Artikkelforfatter fortsetter med å nevne at kristne er av oppfatning om at jorden er ca 6500 år gammel, dette stemmer med noen kristne, men ikke alle. En del kristne er tilhengere av teistisk evolusjon. Videre, påstår artikkelforfatter at det er en haug med bevis som støtter opp om radiometrisk datering, men utelater å nevne at rediometrisk testing, også motbeviser en gammel jord og flere tester har vist dette. Deretter går forfatteren ut i fra at radiometrisk datering viser, at vi har funnet fossiler som er flere hundretusener, og millioner av år gamle. En påstand som bygger på at den radiometriske dateringen er riktig.

Les videre

Reklamer

Massiv vannreserve funnet nær jordens indre

Tre ganger større enn haveneearth_inside

Oppdagelsen er ikke ny, men denne oppdagelsen viser at det er enda større vannreserver under jordens overflate, enn det som er tidligere antatt. En vannreserve tre ganger større enn havene er blitt funnet dypt under jordens overflate. Dette funnet kan være til hjelp å foklare hvor havene kommer ifra. Vannet er gjemt inne i en blå stein kalt ringwoodite som ligger 700 kilometer under jorden i mantelen, laget av varm stein mellom jordas overflate og dens kjerne.

«Det er god dokumentasjon på at jordas vann kom innenfra,» sier Steven Jacobsen fra Northwestern University i Evanston, Illinois.

«En av grunnene til at jorda er en så dynamisk planet, er tilstedeværelsen av vann i sitt interiør,« sier forskningsleder Graham Pearson. «Vann forandrer alt om hvordan en planet fungerer,«

«Vannets kretsløp innebærer mer enn bare vann som sirkulerer mellom atmosfære, hav og overflatevann. Den strekker seg dypt inn i Jordens indre eller under tilstøtende plater av skorpe, synker ned i mantelen og bærer vann med seg.»
Science 13 June 2014: Vol. 344 no. 6189 pp. 1265-1268

Les videre