«It was the aliens»

Panspermia-teorienresized_ancient-aliens-invisible-something-meme-generator-now-if-you-replace-angels-with-aliens-the-bible-makes-sense-22594e

Er teorien om at liv finnes andre steder i universet og ble overført via eksempelvis en asteroide eller et annet objekt fra andre steder i universet, til jorden vår. Mer populært i nyere tid, er teorier om at andre intelligente skapninger har transportert organismer hit og bedriver et slags eksperiment med oss. Panspermia-teoriene er ikke ment å omhandle begynnelsen av liv i universet, men snarere hvordan liv kan bli transportert fra andre steder i galaksen til jorden under ekstreme forhold. De mest aksepterte teoriene innenfor det vitenskapelige sammfunnet omhandler teorier om hvordan enkle livsformer kan overleve disse ekstreme forholdene og deretter forplante seg på jorden og springe ut i det vi kaller den evolusjonistiske modellen, som vi allerede har spurt noen veldig legitime spørsmål om.

Siden panspermia-teoretikerene alikevel bare holder på med teorier, med grunnlag i den evolusjonistiske modellen, skal vi ikke ta for oss de. De teoriene jeg er mer interessert i, er om utenomjordisk liv kan ha stått for å plante liv her på jorden. Grunnen til at jeg syntes dette temaet er det viktigste å ta opp, er at det er økende bevissthet rundt temaet, og enkelte nye (egentlig en gammel en, pakket inn i ny plast, men vi skal ikke gå nærmere inn på det her) religioner som New-Age har akseptert eksistensen av ‘aliens’ eller ‘grays’ og noen mener at de snart kommer for å gi menneskene opplysning, så vi kan leve fredelig sammen.

hybrid1

Alister Crowley, en av verdens mest kjente satanister beskriver ‘aliens’ som ‘greys’: “Today they call them angels and demons, tomorrow, they’ll call them something else…”

Finnes ‘de’?

Det er mange titusener av vitner som har rapportert at de har sett UFOs (Uidentifiserte flygende objekter), i vår moderne tidsalder, hvor hundrevis av millioner har med seg et videokamera hver eneste dag, har man også sett uforklarlige fenomener. Man har mange tusen vitnerapporter om mennesker som har antagelig blitt bortført av disse vesenene. Noen av rapportene er ganske forstyrrende og forteller at noen har blitt utført eksperimenter på, ofte av seksuell karakter. Ofte er disse skapningene beskrevet som reptillignende, dyreaktive skapninger som utgir seg for å være av en rase med høyere intelligens enn mennesket. Dette har naturlig nok ført til at mange er overbevist i sin oppfatning om at noe eksisterer, som ikke er gjort allment kjent for oss.

Med de bevisene og indisiene man har, er det vanskelig å bevise en slik eksistens og kategorisere de.

Buzz Aldrin, et av mannskapene på Apollo 11 har selv blitt intervjuet og hevdet han så en UFO.
Tre dager inn i Apollo 11 oppdraget, sendte astronautene en melding til kontrollsenteret som lød slik: «Har du noen anelse om hvor S4B er med hensyn til ossAstronautene ble spurt hvor den siste fasen av raketten var, som hadde blitt løsrevet to dager tidligere. Bakgrunnen for denne henvendelsen var fordi noe fløy langs siden av raketten, og hvis det ikke var en del av raketten, hadde Apollo 11 en besøkende av ukjent natur.

Apollo-11-moon-landing-4

Apollo 11, månelandingen.

 

Mannskapet om bord hadde ikke lyst til å gjøre et stort nummer ut av objektet i frykt for at det ville føre til en panikk og kontrollsenteret ville avbryte oppdraget i frykt for at de hadde blitt mentalt ustabile under reisen.Houston besvarte astronautens spørsmål om plasseringen av S4b enheten: Enheten var 6000 miles (9 656,064 km) fra deres plassering. Hva Aldrin og de tre andre astronautene var et uidentifisert flygende objekt som viste en intelligent flygebane. Faktisk, ifølge Dr. David Baker, en Apollo 11 seniorforsker, sier at astronauter som ser UFOer ikke er uvanlig, og dateres tilbake til tidlige oppdrag hvor de bare drev i bane rundt jorden.

Jeg tror at vi kan konstatere at noe er der, men hva?

Aliens

"Starchild"

«Starchild»

Merriam-websters ordbok definerer ordet slik:
«Not familiar or like other things you have known : different from what you are used to.
From another country.
Too different from something to be acceptable or suitable.
Differing in nature or character typically to the point of incompatibility.»

Mange tenker automatisk på vesener fra en annen galakse, eller sivilisasjon i vårt univers når de tenker på ‘aliens’. Man er av den oppfatning at disse har funnet ut måter å omgå eller lure noen grunnleggende naturlover for å reise hit, noen mener også at våre fysiske lover ikke gjelder andre steder i universet. Disse møter på vitenskapelige problemer i sine gjetninger, men det er lenge siden vi la den vitenskapelige metode på is i denne posten.

Aliens i Bibelen?

Med populærdefinisjonen på aliens, som utenomjordiske skapninger som har reist fra et annet sted i vårt univers, gjerne siviliserte å besøkte oss, så finnes de ikke i Bibelen, nei. Men Bibelen beskriver derimot noen skapninger av en natur som er relativt ukjent for oss mennesker idag. De kan ha vært mer teknologiske enn vi har vært villige til å innrømme og de kan tilogmed ha hatt tilgang på vitenskap vi betrakter som ny idag. Men i et Bibelsk perspektiv er de verken vennligssinnende eller langtveisfra som i lysår i universet. La oss utforske de nærmere:

Nephilim

1. Mos 6:1-5
«Menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre. Gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år.»
På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang.»

David og Goliat

David og Goliat

4. Mos 13:30-33
«Folket satte seg opp mot Moses, men Kaleb prøvde å berolige dem. Han sa: «Vi vil dra opp og vinne landet. Vi skal nok få det i vår makt.» Men de mennene som hadde fulgt ham, sa: «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for det er sterkere enn vi.» Den meldingen de gav israelittene om det landet de hadde speidet ut, var nedslående. De sa: «Det landet vi drog igjennom og speidet ut, er slik at det gjør ende på dem som slår seg ned i det. Og alle mennene vi så der, var store og sterke. Der så vi også kjemper, anakitter av kjempeætt. Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok de.»

2. Sam 23:20-21
«Benaja, sønn av Jojada, fra Kabse’el, var en mektig mann og gjorde mange storverk. Han slo i hjel de to kjempene fra Moab. En dag da det hadde snødd, gikk han ned i en brønn og drepte en løve. Han felte også en kjempestor egypter. Egypteren hadde et spyd i hånden, men Benaja gikk imot ham med en stav, rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd.»

Det er mye forvirring over ordet Nephilim. Ingen i dag vet hva det virkelig betyr. Det er relatert til verbet «å falle» (naphal) på hebraisk, og det er derfor noen linker dette direkte til falne engler eller mer riktig, avkom av disse. Men det gir også sterk støtte til den oppfatning at menn hadde falt bort fra Gud.
Mange har assosiert Nephilim med gigantene. Gigantiske egenskaper kan ikke ha vært begrenset til Nephilim alene: Goliat, en gigant, ble ikke ansett som en Nephilim.
Flere dokumenterte kjemper.

Flere dokumenterte kjemper.

«Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren; blant dem var også Satan. «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg har streifet omkring på jorden,» svarte Satan.»

Job 38:7-19
«mens alle morgenstjerner jublet,
og alle Guds sønner ropte av fryd?
Hvem stengte for havet med porter,
da det brøt skummende fram fra dypet,
den gang jeg kledde det med skyer
og svøpte det i tett skodde,
den gang jeg satte en grense for det
og stengte med bom og dører?
Hit kommer du, sa jeg, ikke lenger,
her skal dine brautende bølger stanse.
Har du noen gang kalt morgenen fram
og vist morgenrøden dens sted,
så den tar tak i jordens ender
og rister de gudløse av den?
Da omformes jorden som leiren under seglet,
alt trer fram som i ny drakt.
De onde mister det lys de hadde,
og armen de løftet, blir knust.
Har du nådd fram til havets kilder
og vandret på bunnen av det store dyp?
Har dødens porter vist seg for deg,
har du sett dørene til det belgmørke sted?
Har du skuet ut over jordens vidder?
Si fra hvis du kjenner alt dette.
Hvor går veien til lysets bolig,
og hvor holder mørket til?

Faktisk, hvis Nephilim var faktisk halvt menneske/halvt fallen engel, ville det gi stor forståelse for de mange gamle religiøse synspunktene

Gigantskjellett i Iran

Gigantskjellett i Iran

etter Babel og halvguder. Som påpekt, er Nephilim relatert til verbet serien «å falle» på hebraisk, som gir støtte til den oppfatning at dette er relatert til falne engler.
I Job 38:7-19 snakkes det om havets sluser igjen, som jeg har nevnt kan være en betegnelse på da Gud lot havenes dyp briste, da syndeflommen i Noas dager brøt ut. Her spør Gud om Job vet om da Han stengte portene for vannet og da han lot sin vrede øse ut over et vannvittig syndefullt samfunn, hvor de gjorde all mulig synd mot Gud. Dette nevnes blant annet i Gen 6:11-12.

I 2. Pet 2:1-11 kan vi lese følgende:

«Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det opptre vranglærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører til undergang, og til og med fornekte den Herre som har løskjøpt dem. Dermed fører de seg selv snart i fortapelse. Mange kommer til å følge dem i deres utskeielser, og sannhetens vei vil bli spottet på grunn av dem. De er ute etter penger og farer med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over seg, og fortapelsen venter på dem.
For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen. Heller ikke sparte han den gamle verden. Det var bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre han lot overleve da han førte storflommen over de ugudeliges verden. Byene Sodoma og Gomorra dømte han til ødeleggelse og la dem i aske; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv. Men han reddet den uskyldige Lot, som led under det umoralske liv de hemningsløse menneskene førte der. Ja, denne rettskafne mannen som bodde midt iblant dem, pintes dag etter dag helt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde.
Herren vet altså å utfri de gudfryktige av prøvelser, men å holde de onde i forvaring inntil straffen på dommens dag, først og fremst dem som følger sitt urene, sanselige begjær og forakter den myndighet som er over dem.
Disse menneskene er frekke og selvsikre, og uten å skjelve spotter de englemakter.
Ikke engang engler som står enda høyere i makt og styrke, kommer med spottende ord når de anklager dem for Herren.»

 

Jud 1:4-8
«For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.
Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette: Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro. Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.
Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter.»

 

Nebuchadnezzar kan du lese om i profeten Daniels bok.

Nebuchadnezzar kan du lese om i profeten Daniels bok.

Disse versene nevner ikke Nephilim, men de nevner «englene som syndet» (2 Pet 2:4), «Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig» (Judas 6). Det er flere syn rundt dette, enn det jeg har presentert, som vi skal ta for oss senere.

I gamle kulturer

Hvis du har klart å følge med til nå, vet du at utseende til ‘aliens’ ofte blir forklart som reptil og dyrelignende. Så hva kan gammel kulturhistorie fortelle oss om utseende til de gamle kongene og de som levde på jorden, da? Mytologiske figurer, hybrider av dyr og menneske er noe som er representert i nesten alle antikke kulturer og religioner. Vi vet at tidligere tilba mennesker konger som om de var guder. Ortodokse historikere vil fortelle deg at disse var vanlige mennesker og var skildret som gigantiske/med dyriske trekk på grunn av symbolisme. Men mengden av bevis som peker på noe helt annet begynner å bli overveldende.
Er ikke vår generasjon på vei til å drive hybridgenetikk også? Vil du si det er umulig?

Norrøn mytologi

Norrøn mytologi er den gudelæren som var utbredt blant de nordiske folkene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene. Tilhengerne etterlot seg få skrevne kilder. Om de nedtegnet noe i det hele tatt, var det i form av runer risset i tre, som ikke er bevart, smidd i metall eller hugget i stein, som ikke tillot lengre innskrifter. Et innrisset hjul med fire eiker er et symbol på solen tyder på at soldyrkelse har forekommet allerede under bronsealderen, også brukt av Nazi-Tyskland. En litt annen utgave finner vi i Indiske religioner.

Fra filmen "trolljegeren"

Fra filmen «trolljegeren»

På den ene siden, i nord, lå Nivlheim, med frost og tåke. På den andre siden, i sør, Muspelheim, et hav av frådende flammer, som ble voktet av Surt. Mellom dem var det ingenting. Bare et stort, bunnløst svelg, Ginnungagap. Her, i dette veldige tomrommet, midt mellom lys og mørke, skulle alt liv få sin begynnelse, i møtet mellom is og ild. Langsomt begynte isen å smelte, og formet av kulden, men vekket til live av varmen, oppsto det et underlig vesen – et veldig troll. Trollet var tvekjønnet, og dets navn var Yme. Større kjempe skal aldri ha levd.

Kjempen Yme fikk barn med seg selv. Mens han lå og sov, begynte han å svette, og frem fra den venstre armhulen hans vokste det plutselig et mannlig og et kvinnelig vesen. Bena til Yme paret seg med hverandre og fødte en sønn med seks hoder; Thrudgelmir, far til Bergelme. Dette er begynnelsen til rimtussenes slekter, jotnene.

De forskjellige skapningene fikk etterhvert barn sammen. Odin er sønn av jotundatteren Bestla og Bures sønn Bor. Det ble stadig flere rimtusser, og de skapte bare uorden og kaos. En dag gjorde Odin og brødrene hans Vilje og Ve opprør mot Yme og slekten hans. Det ble en veldig kamp som Odin og brødrene hans vinner. De drepte kjempen og en flodbølge av blod skyllet over æsenes fiender og druknet dem alle, bortsett fra jotnen Bergelme og hans kone. Fra dette jotunparet, som flyktet inn i skodden og gjemte seg i tåkeheimen, stammer alle senere rimtusseslekter.

Gresk mytologi

Gresk mytologi består delvis av en stor samling fortellinger som forklarer opprinnelsen til verden, og livene og opplevelsene til forskjellige guder, gudinner, helter, heltinner og andre mytologiske vesener. Den mytologiske verdenshistorien kan deles inn i tre eller fire bredere perioder:

Olympen

Olympen

  1. Opprinnelsesmytene eller gudenes tidsalder (Theogonies, «gudenes fødsel»): Fortellinger om opprinnelsen til verden, gudene og mennesket.
  2. Tiden da gudene og dødelige blandet seg fritt: Fortellinger fra tidlig samhandling mellom guder halvguder og dødelige.
  3. Heltenes tidsalder, hvor guddommelig aktivitet var mer begrenset. Den siste og største av disse heltesagaene er fortellingene om trojanerkrigen og etterpå, regnet av noen forskere som en separat fjerde periode.

Etter at titanerne ble kastet dukket et nytt pantheon av guder og gudinner opp. Blant de fremste greske guddommene var olymperne som

bodde på fjellet Olympos under Zevs overoppsyn. Ved siden av olympierne tilba grekerne forskjellige landsbygdguder, geiteguden Pan, nymfer, najader som holdt til i kildene, dryader som holdt til i trærne, nereider som bodde i sjøen, elveguder, satyrer og andre.

I tillegg til indoeuropeisk og opprinnelse i det nære østen, har noen forskere spekulert i gjelden til gresk mytologi til førgreske samfunn: minoiske Kreta, mykensk kultur, Pylos, Theben og Orkomenos. Religionshistorikere var fascinert av et antall tydelige antikke konfigurasjoner av myter som var forbundet med Kreta, guden som okse, Zevs og Europa, Pasifaë som underlegger seg oksen og føder Minotauros og videre.

Mesopotamia

I «The epic of Gilgamesh», kan vi lese om ‘annunaki‘ som kan oversettes til «Princely offspring». Se Ef 2:2 for hvem som er luftens prins. I denne historiske skildringen, finner man også en historie om en syndeflod, hvor bare en familie ble reddet. Lurer på hvem det var?

Gilgamesh holder en løve som et menneske skulle holdt en katt.

Gilgamesh holder en løve som et menneske skulle holdt en katt.

I Mesopotamia mente de at verden var en flat plate. De mente også at vannet var overalt, toppen, bunnen og sidene, og at universet ble født fra dette enorme havet. I tillegg var den mesopotamiske religion polyteistisk. Den sumeriske ordet for universet er enki, som refererer til guden An og gudinnen Ki. Deres sønn var Enlil, luftens gud. De mente at Enlil var den mektigste guden. Han var sjefsgud i Pantheon, tilsvarende den greske guden Zevs og den romerske guden Jupiter. Sumererne stilte også filosofiske spørsmål. Hvem er vi? Hvor er vi? Hvordan kom vi hit? Svarene på disse spørsmålene kom visstnok ifra deres guder. Mesopotamerne trodde sine konger og dronninger nedstammet fra ‘gudenes by’. De fleste konger kalte seg «kongen av universet» eller «stor konge«.

Egyptisk mytologi

Den egyptiske mytologien var delvis totemistisk (dyrkelse via avbildning) og delvis polyteistisk (flerguderi), og samtidig hadde den en forfedrekult hvor åndene til de døde, om de ble husket og æret, kunne gi råd og rettledning fra etterlivet (kontakt med ånder). Egypt hadde utallige guder som levde usynlig blant dem i den dødelige verden: ved hellige steder, ved gjenstander, ved dyr og ved utvalgte mennesker.

egyptiangods

De egyptiske gudenes opprinnelse er obskur og åpen for spekulasjon, men noen av de lokale guder ble sannsynligvis overtatt fra fremmede 800px-Egypt_dauingevektenreligioner. I ikonografien kunne gudene bli representert med menneskelige kropper, og ofte med hoder fra dyr ved at et dyr eller en fugl uttrykte gudens karakteristiske egenskaper. Ra hadde hodet til en hauk. Hathor, gudinnen for kjærlighet, hadde hodet til ei ku og kua var således hellig for henne. Anubis hadde hodet til det fryktsomme sjakalen ettersom disse dyrene var åtseldyr som herjet gravene i ørkenen og Anubis var guden forbundet med død og veien til etterlivet. Måneguden Thot, gud for visdom og skrivekunst, hadde storkens hode, mens Ptah hadde et menneskelig hode, men ble likevel assosiert med oksen. Dyr var symbol for gudene, men ble ikke helliggjort i seg selv før sent i den egyptiske historien.
I «Ipuwer papyrusen» finner vi også skildringer av plagene til Egypt som er beskrevet i 2 Mos 7–12.

Mayakulturen

Nephilim-Skull-Mexico-Photo-by-Cristina-Garcia-Moreno-INAH2

Hodeskaller som dette er funnet overalt i mellom-amerika.

Mayasivilisasjonen deler mange trekk med andre mesoamerikanske sivilisasjoner grunnet høy grad av samhandling og kulturell spredning og blanding som karakteriserte regionen. Det er mye av mayaenes religiøse tradisjoner som fortsatt ikke er forstått av forskerne, men det er kjent at de forestilte seg at kosmos hadde tre vesentlige plan: jorden, underverden under og himmelen over. Underverden ble nådd via grotter og dype tunneler. Det var antatt å være dominert av de aldrende mayagudene for død og forråtnelse. Solen (Kinich Ahau) og Itzamna, en aldrende gud, dominerte mayatanken om himmelen. En annen aldrende mannlig guddom, L, var den ene av de betydelige gudene i underverden. Nattehimmelen ble betraktet som et vindu som viste alle overnaturlige vesener.

Mayaene praktiserte menneskeofring. I en del mayaritualer ble mennesker drept ved at deres armer og bein ble holdt fast og en prest skar opp offerets bryst og rev ut hans hjerte som en ofring. Dette er avbildet på oldtidsobjekter som billedtekster i deres kodekser. Døden var ikke slutten, men begynnelsen. Blodsutgytelse skapte liv.

110214skullI Cholula, i Puebla, Mexico, er verdens største monument og største pyramide av volum. Det ble delvis ødelagt av de spanske Conquistadorene, som bygget en katolsk kirke på toppen og brukte steinene for sine bygninger. Det har ikke vært helt utforsket fordi kirken eier eiendommen. Volumet av strukturen i Cholula er 4.450.000 kubikkmeter. Pyramiden i Egypt er 2.5.
Byggingen av pyramiden i Cholula og byen Teotihuacán ble tilskrevet «Quinametzin Giants«. Ved ankomsten av spanjolene, sa de at de kjempet mot den siste Gigant før deres ankomst.

Ancient ‘aliens’

Sier at det må ha vært ‘aliens’ med strålevåpen og teknologi som virker umulig for oss å lage som gjorde konstruksjonen av pyramidene som vi finner verden over mulig. De spekulerer i gravitasjonsteknologi, som løftet stenene og at disse må være av mye høyere intelligens enn oss, og derfor kan bruke teknologi vi bare ser i Hollywood-filmer. Men trekker man fra deres forklaring, og legger til ‘kjemper’, begynner ting å lage litt mer mening. Mens de fornekter den Gud som vi finner i Bibelen, legger de gudeegenskaper i disse såkalte ‘aliens’, akkurat som kulturene på den tiden gjorde. Det er flere apokryfer (tekster som ikke er inkludert i kanonen), som forteller oss om disse som kom med teknologi og kunnskap mennesket ikke hadde fra før. De lærte de krigføring, forføring og teknologi som gjorde det mulig for mennesket å ødelegge seg selv i langt større grad enn tidligere. Blant tekstene som gir noe historisk innsikt om dette er:

  1. Book of Jubilees
  2. Book of Jasher
  3. Book of Enoch

So, whatya think, sport?

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

 Vil du ha mer? Se denne videoen av Trey Smith:

Vi har en norsk kar, som også utforsker temaet, her er han med i serien  ‘Search for the Lost Giants’, som går på History channel.

 

Kilder:
http://en.wikipedia.org/wiki/Panspermia
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10959526/Buzz-Aldrin-saw-UFO-during-1969-Apollo-11-flight.html
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/aliensinbible.htm
http://christiananswers.net/q-eden/edn-c012.html
http://www.thewatcherfiles.com/aliens_are_fallen_angels.html
http://vineoflife.wordpress.com/2013/05/07/video-proof-of-nephilim-hybrids-as-described-in-the-bible/
http://letsrollforums.com/nephilim-demonic-bloodlines-reptilian-t19787p12.html?s=5db1592b03624749b6b002686e382c2e&
http://en.wikipedia.org/wiki/Megalith
http://www.babylonrisingblog.com/Godvsgod1.html
https://answersingenesis.org/bible-characters/who-were-the-nephilim/
http://no.wikipedia.org/wiki/Norr%C3%B8n_mytologi
http://no.wikipedia.org/wiki/Gresk_mytologi
http://no.wikipedia.org/wiki/Egyptisk_mytologi
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://news.nationalgeographic.com/news/2012/07/120720-maya-temple-el-zotz-masks-faces-science-houston/
http://mayajourney.com/giants/

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s