Religiøs pluralisme

Hva er religiøs pluralisme?

Religiøs pluralisme refererer til troen to eller flere religiøse livssyn, som å være like gyldige eller aksepterte. Det er mer enn bare toleranse,  siden religiøs pluralisme godtar flere veier til Gud eller guder som en mulighet, brukes den vanligvis i kontrast med ideen om at det er bare én sann religion eller måte å kjenne Gud.

Mens religiøs pluralisme har eksistert minst siden det 17. århundre, har begrepet blitt mer populært i siste halvdel av det tjuende århundre i Vest-Europa og Nord-Amerika. Spesifikt, har ideen om religiøs økumenikk (at religioner skal jobbe sammen som en) og en nylig popularisert bevegelse, ført til økt aksept for religiøs pluralisme i populærkulturen. Selv et betydelig antall mennesker som er identifisert som kristne tror det er mer enn én vei til himmelen. Pluralisme er mer enn deling av visse verdier noen sosiale problemer. Buddhister og kristne begge enige om at å hjelpe de fattige er viktig, men en slik begrenset enighet er ikke pluralisme. Pluralisme har å gjøre med å gå på kompromiss til konkurrerende sannhetskrav og akseptere ulike oppfatninger om Gud og frelse. To eller flere religioner kan også dele noe troslære, men likevel forbli fundamentalt forskjellige som trossystemer. For eksempel, muslimer og kristne er enige om at det bare er én Gud, men begge religioner definerer Gud annerledes og holder mange andre uforsonlige holdninger.

Er religiøs pluralisme det samme som toleranse?

Er religiøs pluralisme det samme som toleranse?

Les videre

Reklamer