Evolusjonsteoriens farer

Derfor hakker vi mot roten.

Derfor hakker vi mot roten.

Det meste kan rettferdiggjøres

Bare det blir presentert på en måte som virker sensibelt for de fleste. Det er utallige psykologiske teknikker som har blitt brukt opp igjennom tidene på mennesker, for å rettferdiggjøre horrible ting. De siste 100 årene har verden sett noen av de mest grufulle og barbariske massakrer. Bruk av propaganda, hegeliansk dialektikk og svartmaling av politiske, religiøse eller etniske grupper er fortsatt i bruk i dag. Særlig propaganda er brukt mye, også i vestlige nasjoner. Vi hater å innrømme det, vi liker heller å peke fingre på andre.
Jeg går heller rett på sak

Darwins evolusjonslæreDarwin_racist1

Er en teori og en ganske så utbredt oppfatning om at alt liv er relatert og har stammer fra en felles stamfar. Darwins generelle teori forutsetter utvikling av liv fra ikke-liv og understreker et rent naturalistisk livssyn, det vil si at den urettet og tilfeldig. Komplekse skapninger utvikler seg fra mer forenklede forfedre, naturlig over tid. Tilfeldige genetiske mutasjoner må skje innen en organismes genetiske kode og de gunstige mutasjoner er bevart fordi de hjelper til med overlevelse. «Naturlig seleksjon» kalles denne prosessen. Disse gunstige mutasjonene går videre til neste generasjon. Over tid, samler gunstige mutasjoner seg og resultatet er en helt annen organisme, ikke bare en variant av den opprinnelige, men en helt annen skapning.

Les videre

Reklamer

«It was the aliens»

Panspermia-teorienresized_ancient-aliens-invisible-something-meme-generator-now-if-you-replace-angels-with-aliens-the-bible-makes-sense-22594e

Er teorien om at liv finnes andre steder i universet og ble overført via eksempelvis en asteroide eller et annet objekt fra andre steder i universet, til jorden vår. Mer populært i nyere tid, er teorier om at andre intelligente skapninger har transportert organismer hit og bedriver et slags eksperiment med oss. Panspermia-teoriene er ikke ment å omhandle begynnelsen av liv i universet, men snarere hvordan liv kan bli transportert fra andre steder i galaksen til jorden under ekstreme forhold. De mest aksepterte teoriene innenfor det vitenskapelige sammfunnet omhandler teorier om hvordan enkle livsformer kan overleve disse ekstreme forholdene og deretter forplante seg på jorden og springe ut i det vi kaller den evolusjonistiske modellen, som vi allerede har spurt noen veldig legitime spørsmål om.

Siden panspermia-teoretikerene alikevel bare holder på med teorier, med grunnlag i den evolusjonistiske modellen, skal vi ikke ta for oss de. De teoriene jeg er mer interessert i, er om utenomjordisk liv kan ha stått for å plante liv her på jorden. Grunnen til at jeg syntes dette temaet er det viktigste å ta opp, er at det er økende bevissthet rundt temaet, og enkelte nye (egentlig en gammel en, pakket inn i ny plast, men vi skal ikke gå nærmere inn på det her) religioner som New-Age har akseptert eksistensen av ‘aliens’ eller ‘grays’ og noen mener at de snart kommer for å gi menneskene opplysning, så vi kan leve fredelig sammen.

Les videre

Dinosaurer, da?

Finnes de i Bibelen?

Ja, først må vi avklare dette, da. Mange nye bibeloversettelser, har «fulgt med i tiden», eller prøvd i det minste. Resultatet av dette, er at i noen av de nye oversettelser, finner man ikke store øglelignende dyr. Noen har oversatt de som elefanter, eller flodhester, fra oprinnelige oversettelser som sier drager, «behemoth» eller «leviathan». Det er jo veldig synd, mange går rundt med oppfatningen om at Bibelen ikke inneholder en viktig del av vår historie, og tviler på dens autensitet. Vi kan starte med å liste opp noen Bibelvers som nevner disse store øglelignende dyrene:

Ordet «dinosaur», var noe som ble oppfunnet i 1841 av biologen og paleontologen Sir Richard Owen. Ordet stammer fra to greske ord (deinos) og (sauros), som kan oversettes til «skrekkelig øgle». Hva kalte folk disse dyrene, før dette ordet dinosaur ble oppfunnet? Kan du gjette? Noen gode gjetninger, ville vært drager, leviathan, enig? Vi kan finne mange «folkehistorier» og nedskrevne «myter» om disse dyrene fra blant annet Aleksander den store, som så drager i India. Men de finnes over hele kloden, Marco Polo har også rapportert om det samme, folk vi tar vår historie fra i moderne skolebøker, men utelater det som skremmer vår tradisjonelle tankegang. Kulturer har også laget bilder og skulpturer av disse dyrene, som ligner veldig på de grafiske fremstillingene vi har laget idag etter fossilene. Dragehistorier er nesten universalt igjennom antikke kulturer. Hvis dette bare var fantasi, måtte den ha smittet voldsomt over kontinentene?

Les videre

Skapelsen på Kinesisk

Kinas originale «ukjente» Gud

Hvorfor ofret Kinas keisere okser på det hvite alteret kalt «Altar of Heaven» i en årlig seremoni, en fargerik, og årets viktigste feiring? Dette ritualet endte i 1911, da den siste keiseen ble avsatt. Dette offeret begynte for over 4000 år siden. En av de tidligste beretninger om denne typen offer, finner vi i Shu Jing (Historieboken), som ble skrevet av Konfucius. Her kan en lese om keiser Shun (som styrte fra ca 2256 f.kr. til 2205 f.kr. når det første registrerte dynastiet startet) som ofret til ShangDi.

Hvem er ShangDi?

Navnet betyr ‘den himmelske hersker’.

Ved gjennomgang resitasjoner som ble brukt i «Border Sacrifice», innspilt i vedtekter hos Ming-dynastiet (AD 1368), kan man begynne å forstå den eldgamle kinesiske ærbødighet for Shangdi. Deltakelse i dette ritualet, skjedde ved at keiseren først mediterte ved Temple of Heaven (Imperial Vault), mens utkledde sangere, akkompagnert av musikere, messet:

Les videre