«It was the aliens»

Panspermia-teorienresized_ancient-aliens-invisible-something-meme-generator-now-if-you-replace-angels-with-aliens-the-bible-makes-sense-22594e

Er teorien om at liv finnes andre steder i universet og ble overført via eksempelvis en asteroide eller et annet objekt fra andre steder i universet, til jorden vår. Mer populært i nyere tid, er teorier om at andre intelligente skapninger har transportert organismer hit og bedriver et slags eksperiment med oss. Panspermia-teoriene er ikke ment å omhandle begynnelsen av liv i universet, men snarere hvordan liv kan bli transportert fra andre steder i galaksen til jorden under ekstreme forhold. De mest aksepterte teoriene innenfor det vitenskapelige sammfunnet omhandler teorier om hvordan enkle livsformer kan overleve disse ekstreme forholdene og deretter forplante seg på jorden og springe ut i det vi kaller den evolusjonistiske modellen, som vi allerede har spurt noen veldig legitime spørsmål om.

Siden panspermia-teoretikerene alikevel bare holder på med teorier, med grunnlag i den evolusjonistiske modellen, skal vi ikke ta for oss de. De teoriene jeg er mer interessert i, er om utenomjordisk liv kan ha stått for å plante liv her på jorden. Grunnen til at jeg syntes dette temaet er det viktigste å ta opp, er at det er økende bevissthet rundt temaet, og enkelte nye (egentlig en gammel en, pakket inn i ny plast, men vi skal ikke gå nærmere inn på det her) religioner som New-Age har akseptert eksistensen av ‘aliens’ eller ‘grays’ og noen mener at de snart kommer for å gi menneskene opplysning, så vi kan leve fredelig sammen.

Les videre