De ufødte – upopulære rettigheter å sloss for

En analogi av Bryan Mercier

AP (anonym person): «Unnskyld, vil du hjelpe oss med å redde dyr?»

BM (Bryan Mercier): «Hva mener du? Hvordan hjelper dere?»

AP: «Mange mennesker mishandler og dreper dyr, vi prøver å stoppe dette og redde de.»

BM: «Kan jeg spørre deg om et spørsmål først? Er du ‘for liv’ eller for ‘valgfrihet’?»

AP: «Hmm, jeg er personlig ‘for liv’, men jeg syntes ikke vi skal fortelle kvinner hva de skal gjøre med sin egen kropp.»

BM: «Vel, for meg er alt menneskelig liv veldig viktig, så når du starter å kjempe for mennesker som blir mishandlet og drept, skal jeg støtte deg å hjelpe dyrene.»

BM, hadde lyst til å si: «Vel, jeg er personlig ‘for liv’ og ikke for å misbruke og drepe dem, men jeg tror ikke at vi skal fortelle andre hva de skal gjøre med sine egne dyr i sitt eget hjem. Det er deres valg.«

Skal vi la andre bestemme over hva de gjør med egne dyr? Eller finnes det rett og galt i denne debatten? Hvordan stiller saken seg når vi snakker om mennesker? Skal de ha muligheten til å drepe sin egen baby?

Det er blitt nærmest en besettelse her i landet over å beskytte dyr, beskytte de fra å bli satt i bur, beskytte trær og natur. Mens et menneske som ikke kan snakke for seg, er det OK å drepe? De fleste er i det minste åpne for å la kvinner drepe sitt avkom. 40 mennesker dør hver dag av abort ved medikamenter, eller ved punktering av hjernen eller andre vitale organer, hvor den deretter suges ut.

Det er ingenting i veien med å ‘sloss’ for dyrs rettigheter, men jeg mener at mennesket er mye mer verdt enn noe dyr, og stedet man bør starte er menneskets rettigheter.
Fortell meg hva som er værre, å slå en hund, sette rovdyr i trange bur, eller å aldri la en menneskelig baby forlate buret å se dagens lys? Hva er det som er viktig å prioritere?

Når starter mennesket å ha verdi, er det bestemt av motorelle og kognitive funksjoner?

Når starter mennesket å ha verdi? Er det bestemt av motorelle og kognitive funksjoner?

Når starter livet i magen?

Livet til en person er en kontinuerlig prosess av forandringer. Celler dør og nye lages, livet for et barn i magen er en prosess der celledeling foregår helt til det er et utviklet menneske og setter fødselen igang. En celle i mors mage kan aldri bli en sjimpanse, det kan ikke bli et banan, det kan ikke bli en geit. Det kan bare bli et menneske, 10/10 ganger. Livet fortsetter, helt til vi dør, kanskje enklere definerbart enn når livet begynner.

Så hvor er utgangspunktet? Hvis livet er en kontinuerlig prosess, kan vi ikke bare jobbe oss tilbake til begynnelsen? Det finnes mange meninger om når livet til et individ starter. Noen sier det begynner ved unnfangelsen, noen ved implantasjonen i livmoren, mens andre mener det starter ved klipping av navlestrengen. Hvordan skal vi skille fakta fra mening rundt dette temaet egentlig?

Kanskje vi kan komme frem til svaret ved å stille spørsmål her også. Når er det vi blir mennesker?
Hvis vi sammenlignet et lite barn, og et fullvoksent menneske, kan vi si at motorelle og kognitive funksjoner ikke er like utviklet hos barnet som hos det fullvoksne mennesket. Er den voksne mer menneske enn barnet?
Var det ved unnfangelsen eller ved et annet sted i barnets utvikling, at de ble et menneske?

Utviklingen

Det første som skjer er befruktningen, normalt sett er det 23 kromosoner hos far og 23 kromosoner hos mor som kombineres. På dette tidspunktet bestemmes barnets genetiske sammensetning og blir til en ‘zygote’, som er den første cellen som dannes når en organisme formerer seg ved kjønnet formering.
Er denne zygoten et menneske?

1-2-weeks-fetus_3-4-week-pregnancy

Deretter deler cellen seg, og blir til morkake og anatomiske deler av en baby. Når denne ‘celleballen’ rekker livmoren og implementeres i livmorveggen, kalles den en ‘blastocyst(e)’. Dette skjer normalt etter 6 dager. Noen ganger, kan denne ‘ballen’ dele seg å produsere identiske tvillinger, fordi deres kromosonsett er identiske. Hvis denne delingen skjer ved et sent stadie, kan det produsere siamesiske tvillinger. Dette er også et ganske godt argument for at homofili ikke er medfødt eller genetisk, da det er flere eksempler på at identiske tvillinger har ulik seksuell preferanse.

Selv om navnene på cellesammensetningen endres over tid, er det en prosess som er satt igang av befruktningen som leder til en kontinuerlig kjede av hendelser. I denne prosessen deler cellene seg og blir til kroppsdeler og organer med en utrolig presisjon og en lav sannsynlighet for feil. Men ikke på noe tidspunkt i denne prosessen er det et vitenskapelig synspunkt hvor utviklingen av dette individet blir en person. Dette er rett og slett beskrivelser av anatomi, som vi også bruker om personer som utvikler seg fra det punktet de blir klippet navlestrengen av, og til andre stadier der individet kan begynne å gå, spise selv og bli kjønnsmodne blant annet.
Fra et vitenskapelig ståsted, er disse uttrykkende bare beskrivende
for utviklingsstadier hos et menneske.

Forskjellige synspunkter

Det genetiske synspunktet mener at siden hvert enkelt genetisk individ blir bestemt ved befruktningen, starter også et menneskes liv her. Zygoten dannet ved befruktning er forskjellig fra alle andre, og, hvis den overlever, vil vokse til en person med sitt eget unike sett av gener.
En innvending mot dette, vil være synspunktet om at zygoten kan fortsatt bli tvillinger, og er derfor ikke menneske, før ca dag 14. En annen invending vil være at ikke alle befruktede egg vil implenteres i livmoren
En innvending mot innvendingen, vil være at noen ganger, splittes ikke celleballen helt og siamesiske tvillinger kan fortsette å vokse i

Etter 6 uker.

Etter 6 uker.

magen, med noen delte kropssdeler, men med to forskjellige personligheter. Og at selv om barnet dør i prosessen, sier det ikke noe om zygoten er et menneske eller ikke. Utviklingen av sykdom i senere stadier gjør det ikke mindre menneskelig.

Et annet synspunkt er at ‘celleballen’ ikke blir menneske før den er tilknyttet livmoren. Denne prosessen skjer fra ca dag 6-9. Noen mener at blastocysten ikke er menneskelig før den er tilknyttet livmoren fordi den har større sjans for å overleve. Faktisk så har dette synet rokket på oppfattelsen om når ‘unnfangelsen skjer’, og flyttet definisjonen for ‘handling for å bli gravid’ fra befruktningen av en eggcelle, til da den er tilknyttet livmoren.
Ifølge denne omdefineringen, er ikke cellen, hvis den ikke har tilknytning til livmoren definert som ‘liv’. Selv om ingen ny forståelse rundt utviklingsprosessen gjorde omdefineringen nødvenig.
Denne omdefineringen har hatt politiske og moralske følger, som stamcelleforskning på embryo, kloning og abort. Hvis ikke ‘celleklumpen’ er i live pr. definisjon før 6-9 dagermerket, kan man kvitte seg med det uten skyldfølelse.

2879304ee797d9f682b480972cb49e89Det embryologiske synet innebærer at livet begynner 12-14 dager etter befruktning, der eneggende tvillinger ikke lengre kan oppstå som følge av celledeling. Man tilegger ikke ‘celleklumpen’ individualitet eller menneskelighet før et samarbeid er opprettet i livmoren. Man kan legge samme innvendinger mot dette argumentet, som ved eksempelet ovenfor.

Noen mener også at et menneskeliv begynner når det har utviklet seg nok til å generere et gjenkjennelig mønster av nevrologisk aktivitet. Altså at hjernen har utviklet seg nok til at noen spesifikke nervebaner er ferdig utviklet. Dette punktet er nådd når ca etter 26 uker etter befruktning. Ifølge synspunktet er fosteret istand til å delta i mental aktivitet i samsvar med det å være et menneske. Andre mener at denne linjen krysses ved rundt 29 uker, da den cerebrale cortexen er utviklet. Man kan arguementere for at hjernaktivitet i seg selv utgjør det å være et menneske.

Selv om det kanskje ikke er så utbredt, er det likevel noen som mener at barnet blir et menneske når det kan adskilles ifra moren. Her er

Etter 22 uker.

Etter 22 uker.

den avgjørende faktor, om barnet klarer å puste selv.
Dette er et interessant synspunkt, siden for noen år siden, var levedyktigheten til et for tidlig født foster på rundt 28 uker, nå er den nede i 24 uker som følge av utviklingen vi har hatt innenfor medisinsk teknologi. Menneskeligheten kan med andre ord bestemmes av hvor teknologisk utviklet vi er!

Så har vi de som mener at et menneskelig begynner idet et barn er født. Ifølge dette synet er barnet menneskelig når navlestrengene kuttes og kan overleve ved bruk av egne lunger og sirkulasjonssystem.
Problemet med dette synspunktet, er at et barn ikke kan leve uten moren og er derfor fortsatt avhengig etter fødselen. Man kan ikke trekke en klar linje med sine definisjoner.

Alle disse synspunktene er representert ved leger og innenfor det vitenskapelige samfunnet. Det er ingen enighet blant forskerne når et ‘menneskeliv’ begynner. Kanskje ikke vitenskap klarer å håndtere dette spørsmålet?

Det Bibelske synspunktet

Ja da må vi dykke inn i denne boken igjen da, å se om vi finner svar.

Jer 1: 5
««Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,
før du ble født, helliget jeg deg;
»
Her forteller Gud at Han kjente Jeremia før han ble født, han hadde en plan med han, før han ble født.
I Sal 139: 13-16 kan vi lese om Guds aktve rolle i skapelsen av vårt liv.
1. Mos 9: 6
«Den som utøser menneskeblod,
ved mennesker skal hans blod øses ut,
for Gud laget mennesket i sitt bilde.
»
Bruken av den personlige pronomen i Tekstene sier oss at det var en person tilstede allerede før fødselen. Et kristent syn er at livet er tilstede etter den fysiske døden, men også før fødselen. I Luk 1:39-44 kan vi lese om hvordan barnet i magen kan føle glede i nærværet av sin Frelser.

Uønskede svangerskap

Mindre enn 5% av svangerskap som aborteres, kommer som følge av tvungen sex og de resterende 95+% kommer som følge av at mor ikke vil ha avkommet. Et spørsmål som automatisk dukker opp, er om barnet skal straffes for farens misgjerning. Er det ikke mer riktig å straffe faren, den som har begått forbrytelsen? Alternativer til abort, kan være å adoptere barnet bort til familie eller andre som ikke kan få barn ved befruktning. Babyen er helt uskyldig og bør ikke straffes for farens overtredelse.

Et annet mye brukt ergument er om moren står i livsfare, dersom barnet får være i morens mage. Disse situasjonene utgjør ca 0.10+% av alle abort-tilfeller. Dette er kanskje det vanskeligste dilemmaet man står ovenfor og til syvende og sist, beror det på om man ønsker å sette sin lit til Gud eller til legevitenskapen. Gud er miraklenes Gud og man har eksempler på at både mor og barn har overlevd mot alle odds.
Andrea Bocelli forteller sin historie:

Andre filosofiske argumenter

For mange er liv verdifullt uansett hvilken bevissthet eller motoriske funksjoner det har. Vi har mennesker som sloss for verdig behandling av dyr og naturen rundt oss. Dyrene og naturen rundt oss er en viktig del for at vi skal kunne overleve og ha en verden det går an å leve i. Uten økosystemet rundt oss, overlever vi ikke. Men vi må også klare å sette menneskeverdet høyt som samfunn, hvis ikke går vi i en nedadgående spiral. Å ta vare på funksjonshemmede, psykisk syke og tilogmed kriminelle er viktige ting, som vi finner lett å sloss for her. Men ikke de ufødtes rettigheter, hvorfor ikke?

Gud vs vitenskap

Det er ingen kamp mellom vitenskap og Gud. Vitenskap er observeringen av Guds skapelse.

Det finnes ingen eksperimentell metode som kan måle menneskelighet i form at nå det er et menneske eller individ. Stadier av modning kan anaylseres og kategoriseres, kjemiske forandringer, endringer i størrelse og form, elektrisk aktivitet har blitt målt og analysert. Selv med denne kunnskapen, er det ingen enighet om hvor i denne prosessen man blir et menneske.
Vitenskapen kan derimot måle og kategorisere de forskjellige stadiene under denne utviklingen. Jo mer vi måler denne prosessen, jo mer komleks ser den ut til å være.

Hver gang Bibelen omtaler det ufødte barnet, derimot, omtaler den det som en faktisk person, som et menneske som faktisk allerede eksisterer. Språket i teksten omtaler de som mennesker.
Siden Bibelen omtaler disse som personer og kontinuerliteten i utviklingen av en person, begynner ved unnfangelsen, står vi igjen med to muligheter pr. definisjonen som brukes idag om unnfangelse i vitenskapen.
Enten er det et menneske når eggcellen fester seg til livmoren, eller så begynner menneskelivet når egget er befruktet.

Hvis fosteret er et menneske ved en av disse to definisjonene, så er abort mord, uansett hva slags altruistiske (samfunssmessig vurderings) begrunnelser en måtte komme med. Hvis mord og moral, skal være noe som blir bedømt i et samfunnsmessig øyemed, er vi på ville veier. Man har nok av eksempler på samfunn som har definert moral og mord etter hvordan politisk syn en har, religiøs orientering og hvor godt utviklet det er, som vi nå fordømmer med den største letthet. Det er ikke godt nok å la seg diktere av hvordan et samfunn vurderer individet, vi kan godt skryte på oss opplysning og at vi er så mye mer smarte og reflekterte nå, enn før. Men flere samfunn har spilt på akkurat disse egenskapene, for å rettferdiggjøre drap på uskyldige.

Gud har sendt sin enbårne sønn for at vi mennesker skal få tilgivelse for våre overtredelser

Gud skapte mennesket i sitt bilde, utviklet dem til å reprodusere seg, og sendte Jesus Kristus til verden som et menneske til å dø for oss alle, og dermed demonstrerer den uvurderlig kjærlighet vår Skaper har for hvert menneskeliv. Abort er ikke mindre tilgivelig enn noen annen synd. En kvinne som har hatt en abort, en mann som har oppmuntret til en abort, eller til og med en lege som har utført en, kan alle bli tilgitt ved troen på Jesus Kristus.
Johannes 3:16
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.«
Kolosserne 1:14
«I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.«
I denne videoen kan du se en som er mye flinkere enn meg til å presentere problemstillingen med spørsmål:

Kilder:
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,5713&MainContent_6263=6464:0:25,5714&List_6212=6218:0:25,5723:1:0:0:::0:0
https://sml.snl.no/abort

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s